Foot & Body

Nu byter Helgjutet namn till Orthopedium!                                                                                                                                                   

Orthopedium är ett beprövat koncept i ett nytt format. Att på ett enkelt sätt kunna möta kundernas ökande behov av bra ortopediska fotbäddar, med en helt ny exklusiv 3D videoscanner teknik görs en exakt avläsning av kundens fötter. Denna skickas sedan till Orthopediums nya produktionsenhet där tillverkning av dom individuella fotbäddarna görs.

Många gånger när problem uppstår med knän, höfter och rygg beror det på fötterna och hur vi går. Alla människor har olika typer av fötter och kan därför behöva specialanpassningar för att ta bort eller förebygga problem. Fötterna glöms dock ofta bort, fast de borde vara lika naturligt att undersöka dem som att gå till optikern.

VARFÖR FOTBÄDDAR

Varje fot är unik. Våra fötter kan belastas med mellan 5-7 ggr vår egen kroppsvikt beroende på rörelse. Varje fot har 26 ben, 38 muskler och 56 leder som ska samverka under belastning. Det finns allt från höga fotvalv till helt plattfotade personer. Olika fotstrukturer har olika problem. Om man t.ex. har höga fotvalv, så kan man ha lättare för att utveckla en så kallad hälsporre.  Fötterna har en central roll i yrkeslivet. Inom vården, industrin och många andra serviceyrken belastas fötterna mycket, och även under fritiden är man i stort behov av sina fötter. Det är oftast inte förrän man får problem, som man tänker på hur viktiga fötterna är.  Under livets gång så går man flera miljoner steg och betänk då att det är 26 små ben i varje fot som skall bära dig framåt i livet. Om man sen lägger till att vi idag ofta står/går på hårda golv och vägar, så gör det inte saken bättre.