Foot & Body

Tar du dina fötter på allvar ?

Många gånger när problem uppstår med knän, höfter och rygg beror det på fötterna och hur vi går. Alla människor har olika typer av fötter och kan därför behöva specialanpassningar för att ta bort eller förebygga problem. Fötterna glöms dock ofta bort, fast de borde vara lika naturligt att undersöka dem som att gå till optikern.

Det är oftast inte förrän man får problem som man tänker på hur viktiga fötterna är. Under livets gång så går man flera miljoner steg och betänk då att det är 26 små ben i varje fot som skall bära dig framåt i livet. Om man sen lägger till att vi idag ofta står/går på hårda golv och vägar, så gör det inte saken bättre.

NÄR

Det är aldrig fel att låta sig få tillverkat ett par formgjutna fotbäddar i förebyggande syfte, dock så brukar man vänta tills man får någon form av problem i sina fötter. Man skall dock beakta att många knä-, höft- och yggproblem, ofta är relaterat till hur man går och står.

VAR

Man bör uppsöka utbildade ortopedtekniker/fotspecialister för att få en korrekt bedömning/undersökning av sina fötter/problem.

HUR

När man går till ortopedteknikern så görs en grundlig undersökning av kundens/patientens problem, samt hur man går och står. Sedan tar man en 3D scanning av foten.

VARFÖR FOTBÄDDAR

Varje fot är unik. Våra fötter kan belastas med mellan 5-7 ggr vår egen kroppsvikt beroende på rörelse. Varje fot har 26 ben, 38 muskler och 56 leder som ska samverka under belastning. Det finns allt från höga fotvalv till helt plattfotade personer. Olika fotstrukturer har olika problem. Om man t.ex. har höga fotvalv, så kan man ha lättare för att utveckla en så kallad hälsporre.  Fötterna har en central roll i yrkeslivet. Inom vården, industrin och många andra serviceyrken belastas fötterna mycket, och även under fritiden är man i stort behov av sina fötter. Det är oftast inte förrän man får problem, som man tänker på hur viktiga fötterna är.  Under livets gång så går man flera miljoner steg och betänk då att det är 26 små ben i varje fot som skall bära dig framåt i livet. Om man sen lägger till att vi idag ofta står/går på hårda golv och vägar, så gör det inte saken bättre.

ANPASSNING

Ortopediskt anpassade fotbäddar medför en stor förändring för hela kroppen. Till en början kan det kännas ovant. Det kan därför vara bra att använda fotbäddarna kortare stund, för att sedan öka användandet. För en del anpassar sig kroppen direkt medan för andra kan det ta några veckor.

JUSTERING

Efter cirka 2-4 veckor ska kroppen ha anpassat sig och du bör känna en förbättring. Upplever du några konstigheter med fotbäddarna bör du kontakta oss för justering, genom att ringa och boka tid. Justeringen är kostnadsfri.

ANVÄNDNING

Man kan flytta fotbäddarna mellan olika skor. De passar nästan alla skor, dock inte i smala stövlar, nättare skor, vissa dansskor osv, Då gör man en nättare fotbädd till nättare skor.

HÅLLBARHET

Fotbäddarnas hållbarhet påverkas av hur stor belastning du utsätter dem för, hur ofta du använder dem osv. Oftast håller fotbäddar i 2-5 år.

FORMAR

Med dina fotbäddar får du även ett par formar av dina fötter. Ifall du vill ha ytterligare ett par fotbäddar är formarna värda 300kr för det andra paret. En ny avgjutning bör göras vid beställning av nya fotbäddar om du har haft fraktur eller om belastningen på dina fötter förändrats sedan förra gången och du har problem av detta.