Foot & Body

Vanliga problem

Hälsporre

Symptom: Smärtan känns oftast i ett område på främre delen av hälens insida, där man som regel oftast är väldigt öm vid belastning och tryck. Smärta och en stelhet i foten visar sig ofta när man tar de första stegen på morgonen, eller efter en längre stunds vila/inaktivitet. Smärtan och stelheten blir ofta bättre när man har rört sig några minuter, för att senare byggas på och bli värre vid längre tids belastning.

Orsak: Hälsporre är resultatet av en längre tids felaktig av de stora sen ytorna under fotsulan, och uppkommer ofta om hälkuddarna är uttrampad. Detta ger upphov till smärtor i hälen och i ett försök att reparera upprepade småskador i plantarsenan börjar kroppen lagra in kalk där senan fäster i hälbenet. Efterhand kan ett litet kalkkorn utvecklas på hälen, en så kallad hälsporre. Hälsporren är alltså resultatet av en process som är möjlig att avbryta innan hälsporren utvecklats.

Hallux valgus

Symptom: Hallux valgus kännetecknas av att stortån vrider sig inåt mot de andra tårna och en knöl bildas på stortåleden. Detta leder ofta till en stel och ömmande stortåled.

Orsak: Kan i många fall vara ärftlig. Vid nedsjunket främre och/eller inre fotvalv belastas stortåns grundled mer, vilket ökar risken för att stortån kan bli snedställd.

Mortons neurom

Symptom: Typiska symptom vid Mortons neurom är utstrålande smärta i de tår som är engagerade, vanligtvis i 3:e och 4:e tån. Kan också visa sig som känslobortfall mellan tårna och ömhet just ovanför där tårna börjar. Smärtan är belastningsrelaterad och förekommer oftast vid användande av skor.

Orsak: Orsaken till smärtan och domningarna beror på inklämning av nerverna som går ut i tårna. Inklämningen sker precis där nerverna förgrenar sig ut i respektive tå.

Uttrampad hälkudde

Symptom: Smärta under hälen i samband med belastning. Smärtan kan vara lokaliserad till såväl hela trampdynan som till fotsulans kanter(randömhet). Vid belastning kan oftast små “bubblor” ses runt hälen och hälkudden flyter vanligtvis till viss del ut kring hälen istället för att ligga kvar under hälbenet.

Orsak: Kommer oftast tillföljd av överbelastning på hälbenets trampdyna. Belastning i form av löpning, arbete på hårt underlag eller frekvent hoppträning är bidragande orsaker.

Framfotsinsufficiens

Symptom: Framfotsinsufficiens ger en högre belastning under framfoten än normalt, vilket ofta ger trötthet, förhårdnader och smärta i framfoten.

Orsak: Den ökande belastningen på framfoten kommer oftast tillföljd av att det främre fotvalvet sjunkit ned och därmed tappat sin sviktande förmåga. Vid nedsjunket främre fotvalv hamnar de tre mittersta tårnas leder lägre än stortån och lilltån, vilket skapar ett ökat tryck på framfoten. Till viss del en ärftlig faktor hur det främre fotvalvet är uppbyggt.

 

 

 

Har du något/några av dessa problem? kontakta oss!