Våra fotbäddar

Varför fotbäddar?

förebygg och behandla problem

Många gånger när problem uppstår med rygg, höfter och knän beror det på fötterna och hur vi går. Alla människor har olika typer av fötter och kan därför behöva specialanpassningar för att behandla eller förebygga problem.

avbelasta foten

Fotbäddar är specialanpassade sulor som hjälper till att stödja och avbelasta foten. Med Orthopediums fotbäddar så kan vanliga problem med knä, rygg och höft förebyggas och behandlas.

Varje fot är unik

Våra fötter kan belastas med mellan 5-7 ggr vår egen kroppsvikt beroende på rörelse. Varje fot har 26 ben, 38 muskler och 56 leder som ska samverka under belastning. Det finns allt från höga fotvalv till helt plattfotade personer. 

boka tid

Boka tid hos oss för att göra en grundlig undersökning.
Kliniska fotbäddar

Några vanliga problem

Hälsporre

Smärtan känns oftast i ett område på främre delen av hälens insida, där man som regel oftast är väldigt öm vid belastning och tryck. Smärta och en stelhet i foten visar sig ofta när man tar de första stegen på morgonen, eller efter en längre stunds vila/inaktivitet. Smärtan och stelheten blir ofta bättre när man har rört sig några minuter, för att senare byggas på och bli värre vid längre tids belastning.

Uttrampad hälkudde

Symptom: Smärta under hälen i samband med belastning. Smärtan kan vara lokaliserad till såväl hela trampdynan som till fotsulans kanter(randömhet). Vid belastning kan oftast små “bubblor” ses runt hälen och hälkudden flyter vanligtvis till viss del ut kring hälen istället för att ligga kvar under hälbenet. Orsak: Kommer oftast tillföljd av överbelastning på hälbenets trampdyna. Belastning i form av löpning, arbete på hårt underlag eller frekvent hoppträning är bidragande orsaker.

Hallux valgus

Symptom: Hallux valgus kännetecknas av att stortån vrider sig inåt mot de andra tårna och en knöl bildas på stortåleden. Detta leder ofta till en stel och ömmande stortåled. Orsak: Kan i många fall vara ärftlig. Vid nedsjunket främre och/eller inre fotvalv belastas stortåns grundled mer, vilket ökar risken för att stortån kan bli snedställd.

Mortons neurom

Symptom: Typiska symptom vid Mortons neurom är utstrålande smärta i de tår som är engagerade, vanligtvis i 3:e och 4:e tån. Kan också visa sig som känslobortfall mellan tårna och ömhet just ovanför där tårna börjar. Smärtan är belastningsrelaterad och förekommer oftast vid användande av skor.
Orsak: Orsaken till smärtan och domningarna beror på inklämning av nerverna som går ut i tårna. Inklämningen sker precis där nerverna förgrenar sig ut i respektive tå.

Framfotsinsufficiens

Symptom: Framfotsinsufficiens ger en högre belastning under framfoten än normalt, vilket ofta ger trötthet, förhårdnader och smärta i framfoten.
Orsak: Den ökande belastningen på framfoten kommer oftast tillföljd av att det främre fotvalvet sjunkit ned och därmed tappat sin sviktande förmåga. Vid nedsjunket främre fotvalv hamnar de tre mittersta tårnas leder lägre än stortån och lilltån, vilket skapar ett ökat tryck på framfoten. Till viss del en ärftlig faktor hur det främre fotvalvet är uppbyggt.

persons feet on green grass

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Fotbäddar kliniska

Våra produkter

Det är aldrig fel att låta sig få tillverkat ett par formgjutna fotbäddar i förebyggande syfte, dock så brukar man vänta tills man får någon form av problem i sina fötter. Man skall dock beakta att många knä-, höft- och ryggproblem, ofta är relaterat till hur man går och står.

Boka tid hos oss!