Om oss

Det är aldrig fel att låta sig få tillverkat ett par formgjutna fotbäddar i förebyggande syfte, dock så brukar man vänta tills man får någon form av problem i sina fötter.

Vi är Orthopedium

Varje fot är unik. Våra fötter kan belastas med mellan 5-7 ggr vår egen kroppsvikt beroende på rörelse. Varje fot har 26 ben, 38 muskler och 56 leder som ska samverka under belastning. Det finns allt från höga fotvalv till helt plattfotade personer. Olika fotstrukturer har olika problem. 


Om man t.ex. har höga fotvalv, så kan man ha lättare för att utveckla en så kallad hälsporre. Fötterna har en central roll i yrkeslivet. Inom vården, industrin och många andra serviceyrken belastas fötterna mycket, och även under fritiden är man i stort behov av sina fötter. Det är oftast inte förrän man får problem, som man tänker på hur viktiga fötterna är. 


 Under livets gång så går man flera miljoner steg och betänk då att det är 26 små ben i varje fot som skall bära dig framåt i livet. Om man sen lägger till att vi idag ofta står/går på hårda golv och vägar, så gör det inte saken bättre.

Vår vision

Varje fot är unik. Våra fötter kan belastas med mellan 5-7 ggr vår egen kroppsvikt beroende på rörelse. Varje fot har 26 ben, 38 muskler och 56 leder som ska samverka under belastning. Det finns allt från höga fotvalv till helt plattfotade personer. Olika fotstrukturer har olika problem. Om man t.ex. har höga fotvalv, så kan man ha lättare för att utveckla en så kallad hälsporre.

 

Fötterna har en central roll i yrkeslivet. Inom vården, industrin och många andra serviceyrken belastas fötterna mycket, och även under fritiden är man i stort behov av sina fötter. Det är oftast inte förrän man får problem, som man tänker på hur viktiga fötterna är. Under livets gång så går man flera miljoner steg och betänk då att det är 26 små ben i varje fot som skall bära dig framåt i livet. Om man sen lägger till att vi idag ofta står/går på hårda golv och vägar, så gör det inte saken bättre.

orthopedium